Operacija

Razvoj Pametne tovarne ROGAČ na podlagi digitalnega dvojčka in vmesnikov s kupci, spremljanju proizvodnih procesov in vpeljavi digitalnih delovnih mest kot odgovor na COVID-19 razmere

Z operacijo »Razvoj Pametne tovarne ROGAČ na podlagi digitalnega dvojčka in vmesnikov s kupci, spremljanju proizvodnih procesov in vpeljavi digitalnih delovnih mest kot odgovor na COVID-19 razmere« želimo uresničitvi vizije celovitega digitalnega razvoja v obdobju 2020 – 2021 in nadgraditi naše poslovanje.

Z operacijo je podjetje pospešilo rast in začrtalo trajnosten razvoj poslovanju in konkurenčnosti proizvodnih kapacitet. Ukrepi so prispevali k odpravljanju posledic pandemije COVID-19, ki prinašajo dodatne razloge za pospešeno vlaganje v digitalno pripravljenost podjetja za omogočanje nadaljevanje proizvodno-poslovnih procesov, dela, sodelovanja in upravljanja poslovanja na daljavo. Z vlaganji v digitalizacijo odnosa s kupci, dobavitelji in partnerji, dvigom digitalno-upravljavskih kompetenc, vpeljavo digitalnega poslovnega modela in inovativnih digitalnih produktov, digitalizacijo proizvodnje v skladu Industrije 4.0 ter prehodom na Digital lean pristope verige vrednosti bo podjetje Rogač ohranilo tržni položaj ter se na dolgi rok okrepilo na obstoječih in izvedlo vstop na nove trge ter tržne niše. Operacija je omogočila, da je podjetje prešlo na visoko stopnjo digitalizacije poslovanja in proizvodnje v smeri Pametne tovarne (implementiran digitalni dvojček proizvodne linije za nadzor in simulacije) in se prilagodilo razmeram na digitalnem trgu.

 

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (99.991,00 EUR).


Operacija

Optimiranje strani www.rogac.eu in izdelava Amazon trgovine

Namen operacije je optimiranje spletne strani za spletne iskalnike v nemščini, angleščini in slovenščini. Vzpostavitev analitičnih orodij za spremljanje obiskovalcev in izdelava kontaktnih strani s spremljanjem virov. Postavitev trgovine v sistemu Amazon.de, postavitev strukture artiklov, pridobivanje EAN kod in kategorij priprava izdelkov na ustrezen način in prenos znanja na skrbnike v podjetju.

 

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji


Optimizacija povezljivosti Rogač  2019

e-poslovanje

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini podjetju povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije. V ta namen je bila razvita sistemska rešitev imenovana OPR2019.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji

 

B2C: express.rogac.eu | B2B b2b.rogac.eu

Video vsebine: SI | DE | EN